Kazan Şartlandırma Kimyasalları

FINEAMIN 15

Yumuşak su kullanılan buhar sitemlerinde korozyon ve kireçlenmeyi önleyici kimyasal

FINEAMIN 06

Demineralize su kullanılan, yüksek basınçlı buhar sitemleri için korozyon ve kireçlenmeyi önleyici kimyasal.

FINEAMIN 88

Düşük yada yüksek basınçlı buhar üretim sistemleri için uçucu bileşenlerden oluşan korozyon inhibitörü.

FINEAMIN HAL DC

Gıda sektörü için geliştirilen kazan kimyasalı, FDA onaylı bileşenler içerir.